anne margrethe rynning

– var en skattet forfatterinne på 1800-tallet; Anne Margrethe Holtermann ble født i 1830 og døde i 1887. Hun var mor til den kjente norske musiker og kvinnesaks-kvinne Fredrikke Waaler.

– Anne Margrethe Rynning var gift med gårdbruker og sorenskriverfullmektig, senere protokollfører i Kristiania byrett Paul Emil Rynning (1818–1906) og

– les her om Anne Margrethe Rynnings forfatterskap :

Stengt for kommentarer.