claus frimann

 

– var prest. Claus Frimann var av eldre norsk slekt, født i Sælø (Seløe/Sælløe), det som i dag er Selje i Nordfjord, i 1746. Fra 1771 – 1779 var han først huslærer, deretter pers.kap., for sogneprest Hans Strøm i Volda på Sunnmøre. Frimann var den som forberedte Sivert Knudsen Aarflot, far til Canutte Aarflot, til konfirmasjonen der i 1775.

I år 1780 ble han utnevnt til sogneprest i Davik/Daviken og fra år 1800 også prost over Nordfjord. Han døde i denne stilling i 1829.

– les annet om Claus Frimann her :

Stengt for kommentarer.