per sivle : presentert i norsk forfatter-lexikon

– femte Bind – fra s. 285 – 287 :

Sivle, Per, Søn af Handelsmand og Gaardmand Erik Hansson S. og Susanna Andersdatter Ryum er født paa Gaarden Flaam i Aurland, Sogn, den 6 April 1857, besøgte en Tid Jakob Sverdrups Folkehøjskole i Sogndal og kom siden til Kristiania, hvor han tog Middelskoleexamen og derefter læste til Artium, men Sygelighed hindrede ham fra at tage denne Examen.

I 1878 debuterede han som Forfatter med en liden apokalyptisk Digtning «En Digters Drøm» og udgav Aaret efter en Samling «Digte», mest af religiøst Indhold.

Han besøgte i Begyndelsen af 80-Aarene Danmark og begyndte der at skrive Smaaskitser og Fortællinger i Ugebladet «Nutiden» o. a. St.

Efter Hjemkomsten til Norge var han 1883—85 Redaktør af «Buskeruds Amtstidende» i Drammen. I de følgende 2 1/2 Aar opholdt han sig paanv i Danmark, bl. a. en længere Tid i Kjøbenhavn og ved L. Schrøders Folkehøjskole i Askov.

Fra 19 April 1887 overtog han den redaktionelle Ledelse af «Kristianiaposten», hvis Redaktion han igjen fratraadte i 1891, da han med Statens Forfatterstipendium drog paa Studierejse til Danmark og Tyskland. Aaret efter var han med anden Gangs Stipendium i England.

Senere har han levet som Forfatter, saavel paa Østlandet som paa Vestlandet, mest i Kristiania, i de sidste Aar tildels i Skoger ved Drammen; i 1896 gjorde han en Rejse rundt i Landet og holdt Foredrag om Nationalitet.

Gift med Wenche von der Lippe Nilsen (f. i Bergen 30 Decbr. 1856), D. af Sejlmager og Skibsreder Randolph N. og Wenche Elisabeth Mowinckel.

Portræt med Text i «Den 17de Mai» 1894, No. 36; i Breidablik 1896, No. 14 m. Text af Hans Seland. Jfr. Dagbl. 1889, No. 18 [ang. hans Ansøgning om Stiftsarkivarposten i Trondhjem] ; Dagbl. 1896, No. 99 af Didrik Grønvold; “Sivle-Stubban” S. 15 fg. ; Varden 1897, No. 249 [Digt til ham af Olav Ejkland].

En digters drøm. Tidsaanden tilegnet af Simon de Vita. Chra. 1878. 8. 31 S.

Digte af Peder Sivle. Bergen 1879. 8. 79 S., 1 S. (Anm. i Forening med frgd. Bog i Sogns Tidende 1879, No. 48).

Sogor. Ein Bundel fortald av Per Sivle. Utgjevet av det norske Samlaget. Kra. 1887. 8. 4 Bl., 144 S. (Indhold : 1. Ein Triskiling. 2. Berre ein Hund. 3. Fanta-Nils. 4. Heimadøypt. 5. Hjelpelaus. Samlingen blev anm. af Henr. Jæger i Dagen 1887, No. 123; af L. H[olst] i Dagbl. s. A. No. 117; i Aftpst. s. A. No. 229; i Opl. Avis s. A. No. 57 af Emil Mørkassel..)   — Andra utgaava. Bergen 1890. 8. 190 S. (Anm. af V. V[islie] i Dagbl. 1890, No. 396.)

Gut. Led af et hverdagsliv. (Fra landmaalet.) Kra. 1887. 8. 2 Bl, 136 S. (Samlingen indeholder paa norsk-dansk Skriftsprog de samme Stykker som frgd. Bog, Anm. i Politiken 1888, No. 196). — 2den udgave. Kra. 1897. 8.

Vossa-Stubba. Utgjevet av «Det norske Samlaget». Kra. 1887. 8. 46 S.

Streik. Arbeiderroman. Chra. 1891. 8, 2 Bl., 160 S. (Anm. i Dagbl. 1891, No. 425 af Emil Mørkassel; i Aftpst. s. A. No. 850 af B.; i Bergensposten 1892, No. 7 af E. Utne.

Strejk. Bemyndigad öfversättning från norskan. Sthlm. 1892. 8. 134 S. (Anm. i Aftonbladet 1892, No. 117 A.. af — n.

Blandet Selskab. («Bibl. for de tusen hjem» No. 588—591,) Kra. 8. 80 S.

Noreg. Nationale digte. Kra. 1894. 8. 47 S. (Anm. i Dagbl. 1895,. No. 181 af P. D.

Nye Vosse-Stubbar. Kra. 1894. 8. 48 S.

Sivle-Stubbar. l. (eneste)  Sandnes (Stavanger) 1895. 8. 62 S.

Bersøglis – og andre Viser. Kra, 1895. 8. 71 S.

Skaldemaal. [Digte.] Bergen [1896.] 8. 87 S. (Anm af K. R. [anders] i Aftpst. 1896, No. 908; i Berg. Tid. s. A. No. 436; i «Den 17 Maj» s. A. No. 135 af R. L.[øland]; i Berg. Aftbl. 2 Decbr. 1896 af B.; i Syn og segn II. 387 fg. af
R. Flo; i Romsd. Budst. 1897, No. 115 [af J. Schneider]).

Nationalt Selvmord. Et Foredrag. Kra. 1897, 8. 24 S.

I Nyt Tidsskrift III. (1884), S. 39 -42 : Erling Skakke og Sverre konung (Digt.) — IV. 257— 281 : Berre ein hund. (Ei soga.) (Anm. af I. Mortenson i Fedraheimen 1885, No. 69). — V. 1 — 12 : Vossa-stubba ; S. 734—750 : Han Fanta-Nils. — I Ny række III. 241—254 : Grauta-Gulen.

I Syn og segn I. (1895), s. 161 : Katt og mus (Digt).

I Børnenes Juletræ 1889, S. 19—26 : Prins Pip-pip. — I samme 1890, S. 10 — 14 : Svarteper, S. 32 : Jonsokbrud (Text til Eivind Nielsens Akvarel) ; S. 38 : Gjedebukke. — I samme 1893, S. 6 fg. : Erling Skjalgsøn (med Billede af A. Bloch) ; S. 18 fg. : Vesle Marta og Maanen.

I Nu tiden VI. (Kbh. 1881—82), S. 158—160 : Hvad en Treskilling kan forvolde. (En Historie fra Norge).

I Verdens Gang 1885, No. 22 : Til Hjemmet og dem derhjemme. (Digt, dat. Danmark i Februar 1885.)

I Luren og Buskeruds Amtstidende har han skrevet adskilligt, hvoraf under Navn i 1896, No. 122: Et lidet Minde om Politimester Gamborg.

I Folkebladet 1890, S. 366—368 : En Spillemand. — 1891 S. 370 fg. : Rypen med det rode Baand. — 1893 S. 136: Varulv (Digt). — 1894 S. 151 fg. : En Jyde; S. 227 fg.: Nok en Jyde. — 1896, Julenumret, S. 36—40 : Elvegaard. (Med Ill. af G. Wentzel.)

I Nationalbladet 1897, politiske Digte i No. 26 : Vilje; No. 46 : Ja, sig det! No. 69 : Laak — ; No. 75: Vi har ikke Raad (jfr. det herved fremkaldte Digt af “Skallagrimsdotter” i No. 79); No. 82 : Groveir (med Melodi af I. Haarklou i No. 85).

I Dagbladet 1885, No. 108: Blandt Færinger. (Brev fra Kbhvn.) — Desuden i de sidste Aar adskillige historisk-politiske og andre Digte, saaledes i 1894, No. 73 : “Naalys”. — 1897, No. 188 : Kuba; No. 206 : Til [Statsminister] Steen paa hans 70 Aars Fødselsdag; No. 223 : Lur-Leik ; No. 268 : Samles skal Norge (med
Musik af Joh. Selmer i No. 274); No. 281 : Træd frem og tal du Norges Folk (med Musik af H. Martens) ; No. 294 : Atter engang er det Norges Dag.

I Den 17de Maj en Række Digte, tildels optagne fra andre Blade, nl. i 1894, No. 4 : Harald Haarfagre; No. 11 : Noreg; No. 12 : Svolder; No. 36: Kvepsabøle; No. 53 : 17de Maj; No. 137 : Haust. — 1895, No. 13 : Noregs Konung; No. 14 : Lista; No. 48 : Vaar; No. 91 : Fordamann; No. 95 : Øverlands-gubben. — 1896, No. 27 : Paa solsida; No. 30 : Lærka; No. 104 : Til «Frams mænd !» (Belønnet med «Verdens Gangs» 50-Kroners Præmie.) — 1897, No. 41 : Snorre (Vigsla den nye Snorre-utgaava) ; No. 68 : Noregs Dag.

Stengt for kommentarer.