arne larsen

 

– var en kjent norsk tegner, maler og portrettør, født i Fåberg i Gudbrandsdalen.

Arne Larsen studerte i København i 1820-årene. I tidsrommet 1823–35 var han virksom i kyststrøkene fra Bergen til Bodø.

Han underviste bl.a. i portrettmaling, både i olje og miniatyrer på elfenben, samt i dekorasjonsmaling og frihåndstegning. Av L. kjenner man portretter av Fru amtmandinne Cecilie Edel Sophie Krogh (Jubileumsutstillingen i 1914, Kristiania) og Amtmann Hilmar Meincke Krogh (begge malt i Molde ca. 1830 og i Molde skoles eie); portretter i slekten Ebeltoft (malt i Bodø 1835).

Prospekter både av Bodø og av Tromsø ble kjent gjennom litografier utført av disse ved Georg Wedel C.C. Prahls “Lithographiske Officin” i Marken i Bergen. Her var det i begge tilfeller den unge kunstneren og senere misjonæren Hans Christian Knudsen som utførte de litografiske kopier og gav dem sitt eget kunstneriske uttrykk. Begge disse arbeider kan søkes frem på Borgerskolen.

Dessuten kan flere portretter malt i Bodø, Nordfjord og Nord-Trøndelag i 1830-årene forbindes med Arne Larsen. Flere kjente nordmenn, slik som Carsten J. Anker og H.J. Huitfeldt Kaas, er portrettert av Larsen.

Stengt for kommentarer.