omformingen av norge fra primær- til industri-samfunn

 

– skjedde i stadig økende tempo fra omkring midten av det nittende århundre; fra å være preget i hovedsak av jordbruk, fiske og fangst, med noe innslag av gruvedrift og sagbruk/trelast-handel, vokste typiske industrielle næringer sterkt. Og det målt både i andel av nasjonalprodukt og i antall sysselsatte.

– beretninger om dette kan du lese om her :

Stengt for kommentarer.