skolevesenets utvikling i norge

 

– mye er berettet om utviklingen av et alment skolevesen i Norge; her finner du en del stoff om og beskrivelser av hvordan en god og tjenlig skole gradvis ble til;

– les derfor her om :

Stengt for kommentarer.