den norske lærerstand/skolelærerne under 1800-tallet

– utgjør en svært viktig bestanddel ved utviklingen av det norske samfunn fra slutningen av det 18. til inngangen til det 20. århundre; og naturligvis både før og etter denne epoke eller tidsperiode.

Ulike kilder og ulikt materiale stiller til rådighet kunnskap om hvordan de ytre – og indre – rammevilkår var for dem som påtok seg oppgaven å sørge for undervisningen av den oppvoksende slekt.

I tillegg til den type materiale kommer beretninger avgitt av personer av lærerstanden selv og utgjør kanskje den viktigste del av vår forståelse av denne tidsperiode;

– les herunder om :

Stengt for kommentarer.