“illustreret norges historie”

 

– utkom med 7 årlige bind i årene 1885 – 1895; foregangsmann for dette populær-historiske verk var forfatteren Jacob B. Bull, som også stod bak “Folkebladet”.

– Bull var en inspirasjon for historikeren Ole Andreas Øverland til å ta på seg dette arbeidet. Gjennom “Illustreret Norges Historie” nådde kunnskap om utviklingen av det norske samfunn rundt om, ikke minst gjennom at magasinet ble utsendt som vedlegg til “Folkebladet”.

Stengt for kommentarer.