avskaffelse av adelsskap i norge ved lov av 1. august 1821

 

– var ikke en regjeringsbeslutning som ble fattet uten forutgående kamp; her følger enkelte beskrivelser av denne viktige milepæl for det norske samfunn :

Stengt for kommentarer.