“at falde med døren ind i huset”

 

– uttrykk som ble brukt for å få fram at man måtte innrette seg etter det folkeferd man ferdedes iblant.

Uttrykket er benyttet i Constatius Floods bok “Fra Agdesiden. Erindringer og Optegnelser”. Christiania 1877. Les utdraget her :

Stengt for kommentarer.