“livssaker”

 

– er ubrytelig knyttet til livsbevegelsen i vårt land og omkring i verden. I den nye tid er det stadig innført nye begreper som er ment å forklare forhold som binder mennesker sammen. Et slikt ord og begrep er verdier, lånt og videreført fra den engelske ord “values”.

I dagligtale er dette ord “verdier” kommet for å stå som selvforklarende, men det er en umulighet. Derimot må det alltid knyttes sammen med hva det er ment å definere og forklare, slik som livsverdier, pengeverdier, kulturelle verdier osv.

Noe ganske annet gjelder for begrepet “saker”, som i aller høyeste grad kan stå alene som definisjon av hva ett menneske – eller grupper av mennesker – anser som viktig og gjerne livsviktig. En sak kan binde – og binder – mennesker sammen om et felles mål og hensikt. Vi har derfor innen den kristne tro et vell av livssaker som anses som en så viktig del av livet, at disse kalles nettopp “livssaker”.

I eldre tider – om 1800-tallet kan kalles “eldre tider” – snakket mennesker om både livssaker, rikssaker og landssaker. Dette var på ingen måte en gradering om viktigheten av sakene som ble kjempet for, men heller om på hvilket nivå disse saker skulle kjempes frem. Livssaker var av betydning for det kristne liv som ble levd i hver familie, grend, bygd og by. Vi har eksempel på flere saker som etterhvert ble løftet frem som å være av betydning for landet og folket som helhet – og dermed ble til en rikssak. Den kristne misjon er nettopp en slik sak – som til å begynne med ikke var et felleseie, men som ble kjempet frem som en slik – for folk og land.

Stengt for kommentarer.